Bezpečná výroba

Bezpečná výroba

Každý zamestnávateľ nesie zodpovednosť za zdravie ľudí, korí pre neho pracujú. Tak to vidí aj zákon a prísne bezpečnostné normy. A je to tak správne. Ľudia sa namáhajú aby spoločnosti mali zisk a tak si zaslúžia pracovať v bezpečnom prostredí, kde im nehrozí žiadne riziko. Skúsenosti z podnikov ukazujú, že človek, ktorý dlho robí monotónnu prácu môže stratiť bežnú úroveň pozornosti a spôsobiť si taký úraz ktorý by si v „bežnom“ stave nikdy nespôsobil. Podľa toho pristupujeme riešeniu takýchto problémov.  Snažíme sa odstrániť aj to najmenej pravdepodobné riziko aby sme ochránili všetkých.  

V súčasnosti sa stretáme s tým, že mnohé podniky veľmi zodpovedne pristupujú k otázkam bezpečnosti svojej výroby. A to sme radi. Nejde tu iba o to aby sa zariadenia vmestili do noriem a vyhli sa potencionálnym sankciám ale o zdravie ľudí.

Jednému z našich zákazníkov sme pred nedávnom zabezpečovali zariadenie, ktoré vlisuje kovový krúžok do druhého dielu.  V tomto zariadení sú pohyby, ktoré by mohli predstavovať možné riziko. Zariadenie sme zabezpečili mechanickým plotom a optickými závorami. Dvere sme zabezpečili elektrickým zámkom. Všetky bezpečnostné prvky sú vzájomne elektricky prepojené. Narušenie ktorejkoľvek časti spôsobí, že stroj sa zastaví. Pri návrhu celého zariadenia sme dbali na ergonómiu pracoviska a bezpečnosť aj tých najmenších detailov.  

V našej vlastnej výrobe je pre nás bezpečnosť veľmi dôležitá. Každé zariadenie, ktoré navrhneme posudzujeme z hľadiska rizík, ktoré následne odstraňujeme. Naše zariadenia spĺňajú najnovšie normy a sú bezpečné a spoľahlivé. Na Slovensku je mnoho starších zariadení, ktoré keď boli vyrábané, normy neboli také prísne.  A tak sa s otázkou bezpečnosti výroby na nás obracajú stále nové a nové firmy. 

Je niečo s čím vám môžeme pomôcť?