Naše projekty pre Bizlink

Spoločnost  Bizlink sa venuje výrobe elektrických káblov. Ich výroba je veľmi produktívna. Počty vyrobených kusov za týždeň možno počítať v desiatkach tisícov. To si vyžaduje šikovný manažment a ľudí, spoľahlivé zariadenia a kvalitný servis. Manažment a ľudia tam šikovný naozaj sú a my sa už roky staráme o spoľahlivosť ich zariadení. Vyrobili sme pre nich mnoho strojov a mnoho sme ich opravili.  
V tomto článku sa pozrieme na pár našich prác z posledných mesiacov. 

Naše práce pre spoločnosti Bizlink a Leoni

Poloautomatické zariadenie na zväzovanie káblov

Zariadenie slúži na zviazanie už zmotaného kábla. Operátor vloží kábel do vymedzeného priestoru. Ruka a ultrazvuková zváračka spoločne zviažu kábel papierovou páskou.
Dôraz tu bol kladený na rýchlosť a bezpečnosť. Zariadenie je ošetrené optickou závorou, ktorá v prípade vstupu do pracovného priestoru počas cyklu zastaví zariadenie. Ďalej, spolu so sériou senzorov slúži na spúšťanie zariadenia. Operátor sa nestará o nič iné iba o vloženie a vybranie kábla. Nemusí stláčať žiadne tlačidlá. Aby bola práca ešte rýchlejšia, optimalizovali sme funkčné vzdialenosti. Operátor kladie kábel blízko k nemu. Vzdialenosť je však dostatočne veľká na to aby sa zariadenie zastavilo v prípade, že niečo prejde optickou závorou. 

Dvojitá balička káblov

Keď naša spoločnosť PLC systems začínala, toto bol prvý väčší projekt pre Leoni. Z Leoni v Trenčianskej Teplej – Dobrej neskôr vznikol Bizlink a Bizlink naše zariadenie zdedil. 

Tento stroj  uchopí kábel, sériou pohybov ho vloží do uchopovača, ktorý je na rotačnom stole. Stôl sa začne točiť a tak zmotá kábel. Potom príde papierová páska s ultrazvukovou zváračkou a previaže stočený kábel. Ďalej príde ruka, ktorá uchopí kábel a vynesie ho na dopravník. Aby malo zariadenie väčší výkon, má dve rotačné stoly, ktoré zmotávajú káble.  Cyklus trvá cca 5-6 sekúnd. 

Tester izolácie kábla

Keďže elektrický prúd môže spôsobiť škodu, správna funkčnosť kábla musí kontrolovaná rôznymi testami. Jedným z nich je test izolácie kábla, na čo slúži toto zariadenie. Sleduje či neprichádza k úniku prúdu. Kábel sa pripojí k zariadeniu, a to do neho pošle definovaný prúd. Na druhom konci zariadenie sleduje, či niekde neprišlo ku strate. Skúma vonkajšiu izoláciu kábla a izolácie jednotlivých žíl v jeho vnútri.  Zariadenie bolo integrované do výrobnej linky čím jej bola pridaná nová funkcionalita.