Podpora výroby podnikov

Výroba je zložitý a veľmi dynamický proces.  Vchádza do nej množstvo vstupov. Materiál, ľudia, čas, vedomosti, stroje,… Manažment podniku tak čelí výzve ako zosúladiť celý tento tok tak, aby bol na výstupe výrobok s požadovanou kvalitou a cenou.  Musí riešiť kvalitu vstupného materiálu, školenie pracovníkov, bezpečnosť práce, normy, čas dodávky, funkčnosť výrobných zariadení,… 

Porucha v ktorejkoľvek časti procesu zapríčiní stratu času a v konečnom dôsledku zisku. To je situácia, ktorej sa chce vyhnúť každý projektový manažér. Našťastie vďaka odbornej preventívnej starostlivosti o výrobu je možné takýmto situáciam úspešne predchádzať.  Obracajú sa nás mnohé veľké ale aj lokálne firmy, ktorým pomáhame udržať stabilnú a bezproblémovú výrobu. Stojíme pri nich a pomáhame im riešiť problémy pri ich výrobe. Pomáhame s prevenciou ale aj pri riešení akútnych problémov.  

Automatizácia výrobných procesov.

Automatizácia je nevyhnutnou súčasťou výrobných podnikov. Prácu ktorú môžu robiť stroje, nemusia robiť ľudia. Ľudské zdroje sa tak môžu využívať efektívnejšie. Jeden z našich zákazníkov napríklad nemusí baliť káble ručne. Kábel rýchlo, presne a spoľahlivo zmotá náš stroj a zviaže ho papierovou páskou. Káble sa motajú na dvoch „hniezdach“ vďaka čomu je práca ešte rýchlejšia. Ďalšie naše zariadenia napríklad kontrolujú správnosť vyrobeného dielu, zohrevajú diely, manipulujú s dielmi na linke, pletú a uťahujú laná,…

Vyrábame zariadenia, ktoré zabezpečujú kvalitnú výrobu

Kvalita výrobku vzniká na výrobných zariadeniach, v rukách ľudí a v správnych rozhodnutiach manažmentu. Naši zákazníci to vedia a spolupracujú s nami na kvalite a vyššej produktivite ich výroby. Pred nedávnom jeden z našich zákazníkov chcel urýchliť výrobu určitých komponentov. Mazal diely špeciálnou kvapalinou. Používal na to štandardné spreje. Problém bol, že sa rýchlo míňali a ľudia museli chodiť po nové, čím strácali čas. 
Vyrobili sme pre ich ostrekovacie zariadenie, ktorý má dostatočnú kapacitu na celý pracovný deň. Pri výrobe sme mysleli a všetky detaily vďaka čomu zákazník nahradil všetky spreje našimi zariadeniami. 

Vyrábame prípravky, ktoré chránia výrobu pred poruchami

Dobrý a jednoduchý prípravok môže ochrániť výrobu pred zložitými problémami. Jeden z našich zákazníkov mal problém, že sa mu trhala zmes dodávaná do stroja. Namontovali sme mu jednoduchý prípravok, ktorý správne navádza zmes do stroja. Problém vyriešený. Tento prípravok bol konštrukčne jednoduchý. Iným zákazníkom naše prípravky pomáhajú napríklad vložiť správne sedačku automobilu pre testy životnosti, uchytiť celý interiér auta pre testy,… 

V tomto článku bolo pár príkladov z našich prác. Ak sme vás zaujali a chcete sa dozvedieť o našich ďalších produktoch alebo nás kontaktovať, kliknite na tlačidlo.