Naše služby

Na naše služby sa spolieha mnoho malých aj veľkých firiem. Staráme sa o ich stroje a výrobné procesy. Tie sú vďaka nám vo výbornej kondícií a našim zákazníkom generujú bezpečný a spoľahlivý zisk. 

Výroba jednoúčelových strojov a automatizácia

Automatizácia vo vašom podniku šetrí  čas a náklady na výrobu.  Zvyšuje presnosť, kvalitu vašej výroby a znižuje množstvo nepodarkov. 
Zariadenia, ktoré vyrobíme budú presne spĺňať špecifické požiadavky vašej výroby. 

jednoúčelové stoje

Nové možnosti strojov

V dnešnej dobe musí byť výroba dynamická a schopná prispôsobiť sa náročným zmenám trhu. Úprava výrobných strojov umožní začať vyrábať nové výrobky na starých overených strojoch. Strojom dávame nové softvérové aj mechanické vlastnosti. Vďaka tomu naši zákazníci ušetria a zároveň sa môžu pustiť do výroby nových produktov. 

Nové možnosti strojov

Bezpečnosť strojov

Bezpečnosť ľudí na pracovisku je prvoradá. Každý si zaslúži pracovať v bezpečnom prostredí, ktoré neohrozuje jeho zdravie. Vykonáme analýzu rizík výrobných zariadení a dôsledne ich odstránime. Inštalujeme mechanické a optické závory. Pridáme do zariadenia bezpečnostné obvody.  Urobíme všetko preto, aby bolo zariadenie bezpečné a spĺňalo najnovšie bezpečnostné normy. 

Bezpečnosť strojov

Generálne opravy strojov

Aj staré zariadenia môžu dlhodobo dobre slúžiť a prinášať zisk. Stačí, aby bolo o ne dobre postarané. Zariadenie rozoberieme do poslednej skrutky, premažeme, vyčistíme, poskladáme a znova oživíme. Ak je treba, vyrobíme nové komponenty alebo rozvádzače. Vaše zariadenie bude znova kvalitne a spoľahlivo pracovať. 

Generálne opravy strojov

Programovanie výrobných liniek

Ponúkame služby v oblasti programovania výrobných liniek. Podľa konkrétnej situácie na stroji upravíme celý program alebo pridáme potrebné časti.  
Najviac skúseností máme so systémami Simatic alebo Mitsubishi. 

Programovanie liniek

Výroba rozvádzačov

Ponúkame kompletnú starostlivosť o rozvádzače a elektrické komponenty zariadení. Podľa konkrétnych požiadaviek dodáme nový rozvádzač alebo upravíme či upraceme starý. Nahradíme staré elektrické komponenty, pridáme nové obvody,… A zariadenie môže znova bez problémov fungovať. 

Výroba prípravkov

Prípravky umožňujú správne ustavenie dielov vo výrobe. Je preto potrebné, aby boli vyrábané kvalitne a starostlivo. Tak sa zaručí kvalitná výroba. 
Prípravky vyrábame akéhokoľvek typu. Jednoduché zvárané či montované, alebo prípravky s pohybmi, polohovaním, ustavovaním,…

Výroba prípravkov

Výroba montážnych liniek a stolov

Pri výrobe montážnych stolov vychádzame zo špecifických požiadaviek zákazníka. Dbáme na všetky aspekty práce, aby mohli ľudia vykonávať svoju prácu čo najlepšie. Naše stoly majú dobré osvetlenie, sú ergonomické, pracovníci majú všetko potrebné v dosahu. 

Výroba montážnych liniek a stolov

Výroba zahrievacích komôr

Vyrábame komory, ktoré zohrejú diely a udržia im stálu teplotu. Vďaka tomu bude možné spoľahlivo plniť špecifické požiadavky výroby dielov a dosiahne sa požadovaná kvalita. Komora má všetky bezpečnostné a funkčné prvky.