Podpora výroby spoločnosti Contitech

Spoločnosť Contitech je veľká nadnárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou gumokovových dielov a silentblokov. Tieto diely slúžia na elimináciu vibrácií. Tým sa starajú napríklad o tichú a pohodlnú jazdu vo vašom automobile. O ich úspechu a schopnostiach svedčí, že medzi ich zákazníkov patria najvýznamnejšie automobilky ako BMW či Mercedes (Daimler). Contitech má veľký strojový park a stovky zamestnancov. Využíva moderné technológie a nebojí sa kráčať s dobou. Našimi zákazníkmi sú od roku 2014. Za ten čas ich poznáme ako spoločnosť, ktorá dbá aj na detaily vo výrobe a snaží sa spraviť všetko pre bezpečnosť svojich ľudí. 
PLC systems pomáha spoločnosti Contitech aby bola ich výroba dokonalá. 

Naše projekty pre Contitech

Detekcia vyrobených kusov

Každý diel, ktorý sa vyrobí má svoje unikátne číslo. Vďaka tomu sa predchádza omylom pri montáži veľkých zostáv ako napríklad áut. Číslo dielu je opísané QR kódom, ktorý je nalepený a každom diely. Naše zariadenie zosníma QR kód a uloží ho do databázy. Podľa čísla sa dajú zistiť rôzne informácie ako napríklad použitie dielu, jeho správnosť či nesprávnosť,…

Naše zariadenie pozostáva zo skenera, počítača s obrazovkou a vozíka. 
Typ skenera sme testovali. Z testov vyplynulo, že najlepšie výrobné časy má verzia, kde je skener na nastaviteľnom ramene. Pracovník si tak raz nastaví pozíciu skenera a má voľné obe ruky. 

Pohyblivá pec pre ohrev dielov

Pri montáži niektorých dielov je potrebná správna teplota. Dôvodov môže byť mnoho. či už tepelná rozťažnosť alebo materiálové zmeny dielu. V prípade tohto projektu sa jednalo o materiálové zmeny spôsobené vulkanizáciou gumy. Manipulácia s dielom musela byť rýchla a pohodlná. Ak totiž teplota dielu klesne alebo sa diel prehreje, nebude možné použiť ho ďalej vo výrobe. 

Naším riešením bola pec na kolieskach. Pracovník naloží diely do lôžok, ktoré potom klesnú do výhrevného telesa. Lôžka zabezpečujú minimálnu vzdialenosť od zdroja tepla aby sa diely vyhriali čo najrýchlejšie. Celé zariadenie je izolované tak, že nehrozí popálenie pracovníka aj keď vo vnútri pece je asi 250 stupňov. 

Generálne opravy strojov

Spoločnosť Contitech sa stará aby ich zariadenia boli v prvotriednej kondícií a robia všetko preto aby ich výroba bola spoľahlivá a kvalitná. Stroje, ktoré pracovali dlhšie sme rozobrali do poslednej skrutky, premazali a vyčistili. vyrobili sme nové rozvádzače a vynovili elektrické obvody tak, aby spĺňali najnovšie normy. Takto sme vynovili nie len malé a stredné zariadenia ale najmä ťažké lisy, ktoré teraz môžu ďalej spoľahlivo generovať zisk. 

Generálne opravy strojov

Bezpečnosť strojov

Ľudia sú najväčšou hodnotou podniku. A podniky by si toho mali vážiť. Ľudia dávajú podniku svoje sily, vedomosti, čas,… Firmy by im mali na oplátku dať dobrý plat a zabezpečiť také prostredie, ktoré neohrozuje ich zdravie a život. Pracovník, ktorý dlho vykonáva monotónnu prácu môže urobiť chyby, ktoré by inak nespravil a tak podľa nových noriem by mal byť každý pohyb stroja krytovaný. 

Staráme sa o to aby ku žiadnej chybe nemohlo prísť a aby zároveň nebola obmedzená alebo spomalená práca ľudí. Stroje zabezpečujeme mechanickými zábranami, plotmi, optickými závorami, elektrickými zámkami a podobne. V prípade, že sa pracovník dostane do nebezpečného priestoru, pohyb stroja sa zastaví.  

Úprava technologických liniek

Výroba je dynamický proces. Keď prídu nové požiadavky či zákazky treba vedieť pružne reagovať. Tieto zmeny sa častokrát dotýkajú aj výrobných strojov a liniek. Vo väčšine prípadov je jednoduchšie pridať výrobnej linke nejaké funkcie a stanice ako vyrábať novú. 

Pre našich zákazníkov riešime hlavne otázky ako zaviesť nový výrobok do výroby na pôvodných strojoch. Častokrát si to vyžaduje pridanie zopár nových dielov a zariadení, úpravu elektrických prvkov stroja a jeho logiky.  naším cieľom je aby mohol zákazník čo najskôr spustiť kvalitnú výrobu a plniť svoje limity. 

Montážne zariadenia a prípravky

Naše zariadenia pomáhajú pri mnohých problémoch výroby. Zabezpečujú správnu pozíciu dielov v stroji, vedú ich na pozíciu, spájajú diely, pripravujú diely na montáž, mažú ich,…

Napríklad v posledných mesiacoch sme vytvorili zariadenie, ktoré nanesie správnu vrstvu kvapaliny na diel, aby sa mohol ďalej správe namontovať. Zariadenie zabezpečuje aby kvapalina nebola a zemi a aby proces správne fungoval.
Ďalej sme napríklad vyrobili zariadenie pre mazanie foriem. Slúži na dopravu oleja ku stroju a jeho nástrek na formu. Obsahuje tlakovú nádobu ktorej objem vystačí na celý deň. Ľudia teda nemusia opúšťať pracovisko a ísť si doplniť zásobu. Zariadenie nanesie na formu olej, ktorý je forme jemnej hmly. Vďaka tomu sú plochy formy natrené rovnomerne a spoľahlivo.