Projekty pre spoločnosť YanFeng

Spoločnosť Yanfeng je svetová korporátna spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou interiérov automobilov. Dodávajú interiéry takmer všetkým známym automobilkám ako Volvo, Volkswagen, BMW, Mercedes, Škoda, Opel, Suzuki,… Svojím zákazníkom odovzdajú kvalitne vyrobený a odskúšaný produkt. 
Spoluprácu s touto firmou sme začali ešte v časoch, keď bola známa ako Johnson Controls. Ich potrfólio sa za ten čas mierne zmenilo, lebo vtedy vyrábali aj sedačky automobilou (v súčasnosti Adient) i napriek tomu naša spolupráca už roky pokračuje. 

Naše projekty pre YanFeng

Spoločnonsti Yanfeng pomáhame s kontrolou vyrobených dielov. Vyrábame im najmä prípravky, ktoré slúžia na správne ustavenie dielu pri rôznych testoch.